2016-02 Start Werkgroep Toekomst PGT 2016-02 Start Werkgroep Toekomst PGT
Werkgroep Toekomst PGT
In februari is de werkgroep Toekomst van start gegaan met de volgende opdracht van de Algemene Kerkenraad:
De werkgroep Toekomst wordt verzocht om de Algemene Kerkenraad (AK) te adviseren over de in de komende maanden concreet te nemen maatregel op basis van
 • het rapport van de commissie Toekomst van  mei 2015 en van
 • de presentatie van de Algemene Kerkenraad van februari 2016De eerste vraag die hierbij beantwoord moet worden is
  Welke Geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?
  Onze wens is om deze vraag zodanig te beantwoorden dat op basis daarvan concrete maatregelen geadviseerd kunnen worden betreffende
 1. het aflopen van het contract met de jeugdwerker mevr. Slabbekoorn per 1 nov. 2016
 2. het emeritaat van Ds. Becker in 2017
 3. de pensionering van mevr. Rijke in 2018
 4. het eventueel sluiten van een kerkgebouw over enige jaren
op een zodanige manier dat er een sluitende begroting ontstaat.
De wekgroep dient zich te verzekeren van voldoende externe expertise en dient een optimale inbreng van zoveel mogelijk gemeenteleden te verkrijgen.
Ons doel is dan ook om de mening hierover van zoveel mogelijk leden van de PGT te vernemen. Dit willen we doen door middel van:
 • een gespreksavond met degenen die in de enquête over de Toekomst in 2015 hebben aangegeven over dit onderwerp verder mee te willen praten (8 maart in de OK). Daarnaast staat het ook anderen vrij deze avond te bezoeken.
 • In totaal 7 beraadsbijeenkomsten in de periode van 29 maart t/m 6 april:
  • 29 maart dinsdag GHK 20:15 Serlippens en Othene
  • 31 maart donderdag GHK 19:30 Binnenstad, Java, Noordpolder en Lievenspolder
  • 4 april maandag OK 14:30 bijeenkomst middag
  • 4 april maandag OK bijeenkomst met jeugd rond het eten
  • 4 april maandag OK 19:30 Katspolder en Oudelandse Hoeve
  • 5 april dinsdag OK 19:30 Oude Vaart, Triniteit, Zuidpolder en Zuiderpark
  • 6 april woensdag OK 19:30 Buitengebied en Zeldenrust
  • Als u niet aanwezig kunt zijn op de avond van uw sectie bent u natuurlijk welkom op één van de andere avonden
 • Een beraadsdag op 9 april zaterdag 9.30-15.00 in de OK
 • Een emailadres waarmee in één keer alle leden van de commissie Toekomst bereikt worden
 • Gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met één of meer leden van de werkgroep
 • Een internetforum op de webpagina van de PGT over dit onderwerp (moet nog nader uitgewerkt worden. 
   

  Op de vergadering van de AK 19 april brengt de werkgroep verslag uit over uitkomsten en presenteert de eerste aanbevelingen. Op 24 mei volgt dan de gemeenteavond over dit onderwerp. De werkgroep Toekomst zal dan verslag uitbrengen en de AK zal haar reactie daarop geven.
  Hierna volgt dan verder overleg en de besluitvorming over met name de personele bezetting. Zowel de AK als de werkgroep Toekomst zullen hier verder mee gaan. De planning is dan als volgt:
 • 6 sept.AK vergadering. Vaststellen voorgenomen besluit van de AK over de personele bezetting
 • Daarna in september een gemeenteavond over de voorstellen van de AK. De datum moet nog vastgesteld worden.
 • 4 okt. AK vergadering. Besluit over de personele bezetting.De werkgroep Toekomst bestaat uit:
  Arie Haasnoot, extern adviseur
  Peter Koole en Jan de Vries (*) namens de Kerkrentmeesters
  Ben Tornij en Johan Legters (*) namens de Diaconie
  Judi van Dixhoorn en Peter Simons (*) namens de AK
  Peter vd Heide en Peter Simons (*) namens wijkkerkenraad Noord
  Menno Bult en Dicky vd Waal van Dijk (*) namens de wijkkerkenraad Zuid
  Cor Verlinde namens de voormalige Commissie Toekomst
  Tamara Platteeuw, Christian Sijbinga en Willem Patberg als gemeenteleden

  (*) Reserve om zeker te stellen dat de vertegenwoordiging zo goed mogelijk gegarandeerd is. 
 • Onze Kerk moet dit jaar ingrijpende besluiten nemen. De werkgroep Toekomst verzoekt u allen om hoe dan ook en waar dan ook uw mening en uw argumenten kenbaar te maken.
   
  Namens de werkgroep Toekomst,
  Willem Patberg
terug