2017-11-03 Bouw nieuwsbrief 1 2017-11-03 Bouw nieuwsbrief 1
 
Inventarislijst Opstandingskerk
Op onze website pgterneuzen.nl is een inventarislijst geplaatst van allerhande zaken uit de Opstandingskerk. Deze lijst wordt o.a. gehanteerd om te bepalen wat geschikt is voor hergebruik in onze nieuwe kerk “De Ontmoeting”. Maar ook wat bewaard moet blijven, wat kan worden verkocht en wat we denken dat weg mag. Graag horen we of u belangstelling heeft voor iets of ideeën voor verkoop of hergebruik.
 
Opslagruimte
Kort na zondag 19 november beginnen we met het leeg maken van de Opstandingskerk. We zullen diverse zaken tijdelijk op moeten slaan. We zijn daarom dringend opzoek naar opslagruimte die zeker 18 maanden door de kerk kan worden gebruikt. Wie kan ons helpen bij het vinden van opslagruimte of wie heeft een ruimte beschikbaar?  Wij horen het graag van u.
 
Gebruikers Opstandingskerk
Op dit moment wordt voor al de gebruikers van de Opstandingskerk naar een tijdelijke, vervangende locatie gezocht. Dat gebeurt steeds in goed overleg. Hier en daar is al onderdak gevonden, zoals bij Elim, waar erg constructief met ons meegedacht wordt.
 
De Ontmoeting
Samen met de architect zijn we bezig de wensen van diverse gebruikers te inventariseren. Al deze wensen worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het definitieve schetsontwerp. De gesprekken hierover worden gevoerd door 2 leden van de werkgroep, de architect en een vertegenwoordiging van de gebruikers.
Wat ons opvalt, is de plezierige sfeer waarin deze gesprekken plaatsvinden. Fijn dat zoveel mensen positief meedenken. We hopen deze fase in de komende week af te ronden.
 
 
Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug