2017-11-10 Bouw nieuwsbrief 2 2017-11-10 Bouw nieuwsbrief 2

Bouwnieuws 2

Werkgroep Gebouwen

Notaris
Op 9 november 2017 is de Opstandingskerk officieel in eigendom overgedragen aan de koper.
Er zijn nu verder geen financiële risico’s meer aan verbonden voor ons. Wij hebben het bedrag ontvangen wat we ons als doel hadden gesteld.
De overdracht betreft de opstal; de inboedel blijft eigendom van de kerk. Het gebouw blijft overigens tot eind van het jaar nog bij onze gemeente in beheer/gebruik.

Waar blijft de inventaris?
Diverse gemeenteleden vragen wat er met de inventaris van de Opstandingskerk gaat gebeuren. Een deel van de inventaris wordt bestemd voor hergebruik in de nieuwe kerk De Ontmoeting.
Diverse van onze gebruikersgroepen worden tijdelijk gehuisvest in de Elimkerk. Om deze gebruikers te faciliteren wordt een deel van de inventaris aan Elim in bruikleen gegeven. Weer een ander deel wordt verkocht aan kerkgenootschappen in de omgeving.
Wat overblijft wordt voor de verkoop bestemd. En natuurlijk zal ook Internet hiervoor worden ingezet. Er zijn al twee enthousiaste gemeenteleden bezig om dit voor te bereiden. Verder organiseren we een kijk/koopavond voor gemeenteleden. De datum hiervoor zullen we ook via deze nieuwsbrief communiceren.
Voor wat dan nog overblijft wordt een openbare kijk/koopdag georganiseerd. De datum hiervoor staat wel al vast: zaterdag 9 december. Iedereen is dan van harte welkom.
Voor het onverkochte deel wordt een opkoper gezocht. Het restant zal worden afgevoerd. En zo hopen we op 1 januari a.s. de kerk leeg op te kunnen leveren. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Opslagruimte
Kort na zondag 19 november beginnen we met het leeg maken van de Opstandingskerk. We zullen diverse zaken tijdelijk op moeten slaan. We zijn daarom dringend op zoek naar opslagruimte die zeker 18 maanden door de kerk kan worden gebruikt. Wie kan ons helpen bij het vinden van opslagruimte of wie heeft een ruimte beschikbaar? Wij horen het graag van u.

Archief
In de OK bevindt zich nog archief, veelal van vóór 2010. Dit moet binnenkort ook worden ontruimd. Een deel hiervan kan vermoedelijk naar het Zeeuws Archief in Middelburg, waar al veel oud archief materiaal van onze voormalige kerkgemeenten is opgeslagen. Dit kan overigens voor belangstel-lenden daar worden bezocht en geraadpleegd.
Het archief in de OK moet binnenkort worden gesorteerd. Een deel hiervan hoeft niet te worden bewaard en zal worden vernietigd. Indien u in het archief in de OK zelf nog zaken wenst op te zoeken, gelieve dat spoedig te melden. Indien u aan het sorteren mee wil werken, dan horen we dat ook graag van u.
Namens de Werkgroep Gebouwen: Peter Koole, voorzitter
Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
terug