2018-01-11 Bouwnieuws nummer 6

2018-01-11 Bouwnieuws nummer 6


Overdracht gebouw
Op maandag 8 januari is de Opstandingskerk officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Door een grote groep vrijwilligers is er hard gewerkt om het gebouw voor de kerst leeg te ruimen. En dat is, op het orgel na, prima gelukt. Alle vrijwilligers en ondersteuners nogmaals heel hartelijk dank. Nog wel een verzoek aan iedereen die nog beschikt over een sleutel van de Opstandingskerk: graag inleveren op het kerkelijk bureau.
Om vandalisme te voorkomen gaat de nieuwe eigenaar in de komende weken een tijdelijk hekwerk rondom de kerk plaatsen. Op termijn zal het gebouw worden gesloopt.
Wij zijn nog volop in gesprek met de nieuwe eigenaar en de gemeente Terneuzen om een goede bestemming te vinden voor de klokkenstoel. We hopen er binnenkort meer van te kunnen melden.

Verkoop orgel
Deze week hebben we het verkoopproces van het pijporgel uit de Opstandingskerk succesvol kunnen afronden. In eerste instantie was er belangstelling van een Poolse orgelbouwer. Dit leek een serieuze gegadigde, maar uiteindelijk lukte het niet om tot een definitief akkoord te komen. Vervolgens hebben we het orgel opnieuw op Marktplaats aangeboden. Dit leverde een aantal nieuwe biedingen op. Op basis hiervan zijn we in gesprek gegaan met één van de bieders. Vanaf het begin bleek dit een zeer serieuze kandidaat en hebben we een koopovereenkomst getekend. Het orgel krijgt een nieuwe bestemming en blijft mogelijk in Nederland. We houden u op de hoogte.

Vervolgtraject
In de komende periode zal bij de werkgroep de focus volledig op de verbouwing van de Goede Herderkerk tot de kerk "De Ontmoeting" komen te liggen. Bij dit proces worden zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken. We gaan diverse werkgroepjes opstarten die een bepaalde deeltaak op zich gaan nemen. Zo komen er werkgroepjes voor de inrichting van de kerkzaal, beeld en geluid, veiligheid, vergaderruimtes, keukenuitbreiding enz. Natuurlijk hebben we ook mensen nodig die helpen bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. We komen daar nog uitgebreid op terug met meer informatie over hoe we het gaan aanpakken.
Hebt u interesse om aan een werkgroep deel te nemen? Meldt u aan via gebouwen.pgt@zeelandnet.nl of bij één van de leden van de Werkgroep Gebouwen.

Namens de Werkgroep Gebouwen,
Peter Koole, voorzitter

Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug