2018-01-19 Bouwnieuws 7 2018-01-19 Bouwnieuws 7

Bouwnieuws 7


Werkgroep Gebouwen

Definitief afscheid

Op woensdag 17 januari hebben we de laatste spullen uit de Opstandingskerk verwijderd. Daarmee is een definitief einde gekomen aan alle werkzaamheden rondom de ontruiming.


Als eerste werd het pijporgel door de nieuwe eigenaar opgehaald. Op 10 en 11 januari was het orgel gedeeltelijk gedemonteerd en klaar gemaakt voor transport. Het orgel is uiteindelijk aangekocht door Consultare orgelbouw uit Hellouw in de Betuwe. Meer informatie vindt u op de website van het bedrijf.Bij het demonteren hebben we hand- en spandiensten verricht en het is fascinerend om te zien hoe een dergelijk orgel is opgebouwd. De gebruikte technieken en materialen in de orgelbouw zijn al honderden jaren het zelfde. Al met al een complex instrument en dat vraagt een grote deskundigheid en ervaring van de orgelbouwer. We hopen dat het spoedig een nieuwe bestemming krijgt. De nieuwe eigenaar heeft op dit moment een aantal klanten met belangstelling voor het orgel. Hij zal ons op de hoogte houden waar en wanneer het orgel weer wordt opgebouwd. Voorlopig gaat het in de opslag van de orgelbouwer. Zie het Fotoalbum voor foto's.


Als laatste hebben we alle overgebleven gordijnen en vitrage verwijderd en afgevoerd. Dit was conform de afspraak met de nieuwe eigenaar van het gebouw.

Daarna volgde een laatste ronde door het, nu lege, gebouw. En dat voelt vreemd, want nu is het afscheid definitief. Je realiseert je dat hiermee een belangrijk deel van onze eigen kerkgeschiedenis wordt afgesloten. In het gebouw zijn mooie, maar ook moeilijke momenten beleefd.

We beginnen nu aan een volgende fase en kijken vooruit naar de toekomst. Dit jaar zal in het teken staan van het afscheid van de Goede Herderkerk en de verbouwing tot kerk De Ontmoeting. Ook dit wordt weer een bewogen en spannende tijd. En zoals bij de Opstandingskerk kunnen we ook nu weer rekenen op een grote groep vrijwilligers die hier de schouders onder gaan zetten. En zo werken we samen aan een nieuwe toekomst.

Namens de Werkgroep Gebouwen,Peter Koole, voorzitterStuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl

 
terug