2018-03-02 Bouwnieuws 8

2018-03-02 Bouwnieuws 8Opbrengst inventaris Opstandingskerk
Tijdens de ontruiming van de Opstandingskerk is een deel van de inventaris verkocht. Een ander deel is opgeslagen voor hergebruik in de nieuwe kerk en de rest is afgevoerd. Voor de directe verkoop was er o.a. belangstelling van gemeenteleden, kerkgenootschappen en verenigingen in de buurt. Maar ook via internet is en belangrijk deel verkocht, waaronder het pijporgel. Afgelopen maand hebben we de eindbalans opgemaakt. De totale opbrengst van alle verkopen bedraagt € 18.248,- Een mooi bedrag en een welkome aanvulling op het budget voor de inrichting van "De Ontmoeting".
Alle kopers en verkopers hartelijk dank.

Klokkenstoel
De gemeente Terneuzen onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om de klokkenstoel te plaatsen op de Begraafplaats aan de Bellamystraat. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd hieraan mee te willen werken. Wij wachten in spanning de uitkomst af.

Werkgroepen

Ter ondersteuning van de Werkgroep Gebouwen willen we een aantal teams instellen. Elk team krijgt een specifieke taak en heeft een adviserende rol richting de Werkgroep Gebouwen.

Na eerdere oproepen hebben verschillende gemeenteleden zich al aangemeld. Fijn dat gemeenteleden zo met ons mee willen denken over het realisatietraject. In de komende weken gaan we mensen benaderen om vervolgens de teams op te starten.
We beginnen met de volgende teams:

Veiligheid: opstellen veiligheids-, ontruimings- en calamiteiten plannen voor het hele gebouw.
Interieur: voorstellen inrichting van kerkzaal en nevenruimtes.
Beeld/Geluid/Multimedia: het definiëren van wensen/eisen voor de nieuwe kerkzaal en nevenruimten.
Inrichting Keuken en Koffiebuffet: voorstel herinrichting nieuwe keuken en koffiebuffet
Inrichting Jeugdfaciliteiten: eisen en wensen t.a.v. de voorzieningen van de jeugdactiviteiten
Herhuisvesting: het tijdelijk onderbrengen van de huidige gebruikers van de GHK.
Leegruimen kerk: voorstel voor de ontmanteling voorafgaand aan de verbouwing.
Rommelmarkt:
onderzoeken in welke vorm en op welke plaats wij deze activiteit voortzetten
In het vervolgtraject zullen we opnieuw om ondersteuning vragen. We hebben bijvoorbeeld straks mensen nodig bij de invulling van de financiële paragraaf met mogelijk fondswerving en/of crowdfunding. Maar ook tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden kunnen we volop hulpgebruiken. Mocht u belangstelling hebben om mee te helpen kunt u zich nu al aanmelden via gebouwen.pgt@zeelandnet.nl

Planning en Plan van Aanpak
We zitten nog steeds op schema. Dat wil zeggen dat we er van uit gaan dat we in september met de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen.
Architect Nico Fierloos is nu bezig met het uitwerken van het definitieve schetsontwerp.

Verder maakt hij een uitgebreide technische omschrijving met een begroting en wordt de bouwaanvraag ingediend. Aan de hand van de begroting wordt een voorstel voor het bouwbudget aan de Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd.

Nico werkt ook aan een driedimensionale presentatie van het nieuwe kerkgebouw. Wij hopen u deze presentatie binnenkort te kunnen laten zien op een gemeentevergadering.

Er worden verschillende onafhankelijke deskundigen ingeschakeld, zoals een constructeur en een installatieadviseur. Zo hebben we ook een professioneel bouwbegeleider ingeschakeld die ons ondersteunt in het aanbestedingsproces en het opstarten van de bouwactiviteit.
We gaan eerst verkennende gesprekken voeren met de aannemers uit onze kerkelijke gemeente en vervolgens met enkele andere aannemers van wie wij verwachten dat ze deze bouw goed kunnen uitvoeren.
Na een definitieve selectie op basis van objectieve criteria zal een aanbesteding plaatsvinden.

Wij verwachten in juni de opdracht te kunnen verstrekken aan de laagste inschrijver.
De aannemer heeft daarna voldoende gelegenheid zich op de start van de bouwwerkzaamheden in september voor te bereiden.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de Werkgroep Gebouwen,

Peter Koole, voorzitter

Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug