2e adventszondag 2e adventszondag
          Maleachi    3:1-4 en Lucas 3-6. Kleur paars
 
Johannes,  de bode van God, die een radicale omkeer aankondigt.
 Bergen worden vlak gemaakt en kromme wegen recht,
wie zich laat dopen door Johannes
kan zich instellen op een nieuw begin.
 
Uitleg:
 de takken symbool dat de kromme wegen recht worden.
 groene bessen van de klimop: trouw
Witte bessen: teken van de doop
 
Kinderen in donker Bogota
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.
 
terug