2e zondag 40 dagentijd 2020

2e zondag 40 dagentijd 2020
Mattheus 17: 1-9   Jezus op de berg.
Een stem uit de hemel- het lijkt een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. Petrus, Jacobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim - de bloem  in de knop- als schoonheid die we  nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.  We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.
 
 
terug