2e zondag advent 2020 2e zondag advent 2020Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van  feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijs herkennen elkaar in het teken van de witte bloemen; 
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg
terug