4e zondag 40-dagen 2019 4e zondag 40-dagen 2019
                                                    

Lucas 15: 11-32
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken naar een nieuw begin.
 
 
terug