4e zondag Advent 2020 4e zondag Advent 2020


                                                           

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven

 met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
 dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
 elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

 
terug