6e zondag 40 dagentijd 2020

6e zondag 40 dagentijd 2020
6e zondag veertigdagentijd     Mattheüs  26: 1- 27 en vers 66.
Vandaag is het Palmzondag (Palmarum). De kerk gedenkt de intocht in Jeruzalem.
Jezus met kostbare olie gezalfd.
De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit.  Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt,  is het  centrum van dit Bijbelgedeelte.
 
terug