Afscheidspreek ds Hovinga op 29 december 2013 Afscheidspreek ds Hovinga op 29 december 2013

Jesaja 42 : 1-7 en Matteús 3: 13- 17
Vers 3 Het geknakte riet zal hij niet breken, de flauwer wordende pit niet doven. Hij verkondigt gerechtigheid en houdt zich aan de waarheid.


Het geknakte riet symboliseert het klagende en vertwijfelde volk van Israël
Rode bessen en zwarte  bessen symbool voor het lijden en ongeloof.
De kwijnende vlaspit is het symbool voor het volk van Israël, op sterven na dood, maar dooft niet. Hij openbaart het recht, waarachtigheid komt aan het licht.


Matteüs 3: 13-17
Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes de Doper, om alle gerechtigheid te vervullen.

Het doopvont is het symbool voor de doop van Jezus.
 De witte Lelie: symbool voor Jezus.
Wilg  betekent het nieuwe leven
Rode cornoelje symbool voor de Heilige Geest.
De stem uit de hemel:  Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb.
terug