ALPHA cursus ALPHA cursus

 

Wat is een Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is ongeveer veertig jaar geleden begonnen in de Anglicaanse Kerk in London.

Alle mensen zijn welkom. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof wordt van harte uitgenodigd. Ook voor gemeenteleden heeft de cursus veel te bieden; bijvoorbeeld contacten. Hoewel het cursusmateriaal bedoeld is voor ‘beginners’ is het bepaald niet ‘simpel’.
Leren en lachen. Naast een heldere inhoud, wordt er ook aandacht besteed  aan een goede, open en gezellige sfeer.
Pizza of pasta of…. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en vriendschappen te sluiten.
Helpen van elkaar. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten en zo elkaar te stimuleren, in het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven.
Alle vragen mogen worden gesteld. Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om de vragen te stellen waar zij/hij mee rondloopt.

Weet je mensen uit je omgeving die interesse hebben voor het christelijk geloof, maak hen dan attent op deze mogelijkheid. Ook gemeenteleden kunnen zich opgeven om mee te doen.

Deze cursus duurt 10 weken. 

Start van een nieuwe Alpha reeks


Eind september start er weer een Alpha-Cursus. Terug of voor het eerst naar de basis van het christelijk geloof. In een serie van 10 bijeenkomsten bespreek je in Wie en in wat je nu eigenlijk gelooft.

Samen met het Leger des Heils en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt biedt onze gemeente deze serie aan. Interkerkelijk, laagdrempelig en ook geschikt voor zoekers en mensen die hun kennis willen opfrissen. Deze ontmoetingen beginnen altijd met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding en doorpraten in een groepje. OPROEP: voor deze bijeenkomsten zijn we op zoek naar 'koks' die tegen vergoeding van gemaakte onkosten een maaltijd willen klaarmaken.
We zijn ook op zoek naar mensen die een groep willen begeleiden gedurende de gehele periode.
Ook als je namen kent van sprekers die een inleiding zouden kunnen verzorgen, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Als laatste maar niet het onbelangrijkste vragen wij je om jouw gebed, we willen dit doen onder leiding van Zijn Geest. Informatie:  
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck terneuzenjop@gmail.com
Ary de Ligt  a.de.ligt@legerdesheils.nl 
Corrie Haak chaak@zeelandnet.nl

terug