begroting 2022 van de diaconie van Elim begroting 2022 van de diaconie van Elim
Hervormde Elim - gemeente te Terneuzen      
college van diakenen      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  begroting rekening
  2022 2021 2020
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €                               -  €                             -  €                            2
 Bijdragen gemeenteleden  €                   16.000  €                  16.000  €                  16.604
           
Totaal baten  €                   16.000  €                  16.000  €                  16.606
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €                   15.500  €                  15.900  €                  15.627
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                               -  €                             -  €                             -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                         600  €                        340  €                        559
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                               -  €                             -  €                             -
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                               -  €                             -  €                             -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                               -  €                             -  €                             -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                            30  €                          30  €                          30
           
Totaal lasten  €                   16.130  €                  16.270  €                  16.216
       
Resultaat (baten - lasten)  €                         130-  €                       270-  €                        390
       
terug