Beleidsplan Wijkgemeente Zuid Deel 1 Beleidsplan Wijkgemeente Zuid Deel 1
Beleidsplan     
 
 2014 - 2019
 
 

 
 
Protestantse Gemeente Terneuzen
Wijkgemeente Zuid
 
Inleiding
 
Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder het overkoepelend beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, willen bereiken. Deze doelstellingen beogen het werk aan de basis, in de sectieteams, te ondersteunen, structureren en versterken. Daarnaast zijn er doelstellingen die het ‘gemeente zijn’ bevorderen. De doelstellingen richten zich met name op Viering, Pastoraat, Vorming en Toerusting, en Diaconie.
 
 
 
Viering
 
De aspecten ‘gastvrije gemeente’ en ‘eigentijds’, zoals verwoord in de visie van de Algemene Kerkenraad, willen wij ook in de vieringen in de wijkgemeente Zuid tot uitdrukking brengen. De taakgroep eredienst Zuid geeft dit vorm.
 
 
 
Pastoraat
 
In het verlengde van het overkoepelende beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de PGT wordt een concrete invulling gegeven aan ‘omzien naar elkaar’. Voor de wijkgemeente Zuid betekent dit dat gemeenteleden elkaar kennen en waarderen, elkaar aanspreken en inspireren, dus ‘oog en oor’ voor elkaar hebben.
Om te voorkomen dat gemeenteleden toch ‘buiten de boot’ vallen, wordt er voor elke 10 – 15 adressen een contactpersoon aangesteld. Alle contactpersonen uit een sectie vormen samen het sectieteam. In dit sectieteam zijn ook minimaal 1 bezoekouderling, 1 diaken en 1 coördinator actief. Deze drie geven structuur aan het sectieteam en leggen verbanden naar de wijkkerkenraad en de taakgroepen.
 
 
Om dit waar te kunnen maken zal er dus actief  en op een gestructureerde manier gezocht worden naar mensen die deze taak op zich kunnen/willen nemen.
 
 
 
 
Vorming en Toerusting
 
 
De predikant zorgt in overleg met de kerkenraad en de taakgroepen voor een aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting.
 
 
 
 
Diaconie
 
De sectieteams zijn bij uitstek de plaats waar diaconale noden tot uitdrukking komen.  De acties die hieruit kunnen voortvloeien zijn :
                       
  • Directe hulp (handen en voeten)
  • Begeleiding naar deskundigen
  • Financiële / materiële hulp
  • Adviezen aan de Algemene Kerkenraad ten aanzien van aanpassingen van het diaconaal beleid
 
 
 
 
 
terug