Belijdenis doen | de betekenis en het waarom Belijdenis doen | de betekenis en het waaromWat is belijdenis?

Als je iets belijdt, spreek je uit dat je iets gelooft. Als je belijdenis doet, spreek je uit dat je in God gelooft. Je doet dat in de kerk. Misschien heb je ooit stilletjes in je kamer gezegd dat je in God gelooft, nu zeg je dat openbaar. Het is een beetje als een bruiloft: je houdt je relatie niet geheim maar iedereen mag het weten. Je doet als het ware een liefdesverklaring, niet aan mensen maar aan God.
Er wordt ook wel gezegd dat je met je belijdenis je doop bevestigt. Bij de doop zegt God tegen je: jij bent mijn kind, ik hou van je! J belijdenis is jouw antwoord aan Hem.

Waarom zou je belijdenis doen?

Als je een belijdenis doet, maak je een statement: bij jou staat God op nummer 1. Wat er ook gebeurt. Je belooft ervoor te gaan, in voor-en tegenspoed. Je kunt vertellen over het verschil dat God in jouw leven maakt.
Er zijn mensen die enthousiast meedoen met dingen in de kerk Ze vinden geloven in God heel vanzelfsprekend. Voor anderen gaat dat proces veel minder vanzelfsprekend. Ze hebben nog best veel twijfels en vragen maar ze kunnen ook niet meer zonder God.

Er wordt ook wel eens een woordgrapje gemaakt: belijden is doen. Tijdens de belijdenis krijg je namelijk een aantal vragen. Leven met God vraagt een actieve houding van jou. Als je daarop “ja” wilt zeggen en je wilt dit feestelijke moment samen met vrienden en familie vieren, kan belijdenis doen wel eens iets voor jou zijn.

Leven met God vraagt een actieve houding van jou.

Ik wil graag belijdenis doen, wat moet ik dan doen?

Als je meer over belijdenis wilt weten, neem dan contact op met de predikant, ds. Huub Smeets. Ook Leontien Slabbekoorn kun je aanspreken. De gesprekken over geloven voer je met een van de predikanten.

Gespreksgroepen

Jaarlijks worden door de predikant gespreksavonden georganiseerd voor mensen die - overwegen - belijdenis te doen. Er is ruimte om te praten over die dingen die jou bezighouden. De sfeer is open.
Geloof is niet altijd een onderwerp dat je met iedereen - durft - te bespreken. Op zo'n avond kan dat zeker wel! Het wordt door de deelnemers fijn gevonden om vragen te delen en te horen hoe anderen erin staan, soms tussen geloof en twijfel. Voel je vooral vrij en welkom om iemand hierover aan te spreken.


Veel gestelde vragen

Vroeger mocht je alleen meedoen aan het avondmaal als je belijdenis had gedaan. Belijdenis doen was toen dus ‘toegang vragen tot het avondmaal’. Nu mag iedereen meedoen aan het avondmaal. Waarom dan toch belijdenis doen?


Het is voor jezelf en de mensen om je heen van belang duidelijk je keuze voor God te uiten en te belijden. Dat geeft vastheid en structuur aan je leven, en ook de gemeente weet zich verbonden met jou (als broeder, zuster).
Het is een openbare daad, waarin je voor heel de wereld getuigt van je geloof.
Belijdend lid zijn is geen voorwaarde meer voor doop of avondmaal, maar wel voor het bekleden van ambten en sommige andere belangrijke functies. Eveneens voor het stemrecht (tenzij de kerkenraad anders beslist).

 

Wanneer zou je echt belijdenis moeten doen?


Als je echt een handtekening wilt zetten onder de woorden van God en zegt: ja, dit is waar ik in geloof, dit wordt mijn manier van leven.


'belijdenis' van een kind van 11 jaar


Ik wil graag gedoopt worden, moet ik dan eerst belijdenis doen?


Als je in staat bent de doopvragen te beantwoorden, dan “ja” ; je doet dan belijdenis in de dienst, waarin je daarna wordt gedoopt.


Het belangrijkste is toch dat je in God gelooft en probeert te leven zoals Jezus heeft voorgedaan? Dan is het toch niet van belang om gedoopt te zijn of belijdenis te doen?


In het christelijk geloof gaat het voornamelijk om het hebben met een relatie met Jezus Christus. Je betrekt hem in alle dingen van het leven. In het christelijk geloof kun je ook beamen dat God als mens naar de wereld is toegekomen in de persoon Jezus en dat de Heilige Geest jou helpt te geloven.

Het besluit om gedoopt te willen zijn of belijdenis te doen markeert eigenlijk iets dat je zelf gelooft. Je laat daarmee aan anderen zien waar jij voor staat. God heeft allang “ja” tegen jou gezegd. Met een doop en belijdenis zeg je in het openbaar ook “ja” tegen Hem. Wat zou jou tegenhouden om “ja” tegen Hem te zeggen? wink
 
 


Heb je een vraag? Wil je meer weten? Wil je belijdenis doen? Neem gerust contact op. 

Gerelateerd artikel: dopen | de betekenis en het waarom


De Apostolische geloofsbelijdenis


Ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd. Waarschijnlijk is deze belijdenis al geschreven in 100-200 na Christus. Nog steeds omschrijft het de kern van wat wij geloven. Bij ons in de kerk wordt het vaak gezongen bij het Avondmaal. Ook op begrafenissen wordt de Geloofsbelijdenis vaak gelezen. Het verteld wat wij geloven, waar wij voor leven - of waarvoor wij geleefd hebben - en geeft steun en troost.

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
opgevaren ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

terug