Beloken Pasen Beloken Pasen
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood  bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
terug