Leden Beroepingscommissie Leden Beroepingscommissie
Namens de Protestantse gemeente te Terneuzen:
Leden Beroepingscommissie
Lianne Boone, Egbert Bruins Slot, Anja Dekker, Frans Goossen, Karel Herrebout, 
Willem Patberg, Albert Platteeuw (voorzitter), Arianne Ruiter, Wim van Soelen.

Contact: Albert Platteeuw (voorzitter)
 
 
Startzondag en intrededienst ds Peene

Startzondag en intrededienst ds Peene
In overleg met Ds. Peene zal de intrededienst zondag 22 september in de morgendienst zijn. Er heeft zich al 1 persoon opgegeven om de intrededienst te organiseren. Wie kan haar nog helpen? Graag laten weten aan de scriba Loes Goossen of Nel Kousemaker.
 
Ook zal dat weekend het startweekend zijn (i.p.v. 15 september), zodat we als gemeente samen met de nieuwe dominee een mooie start kunnen maken van het seizoen.
Meer info over de activiteiten volgt later nog. Een groepje enthousiaste mensen is bezig met de voorbereidingen. Voor mensen die willen helpen, die kunnen zich opgeven bij Irene Ijmker (
 
namens Christian Sijbinga, voorzitter wijkkerkenraad en Tamara Platteeuw voorzitter Algemene Kerkenraad
 
 
2019-06-23 Mededeling Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad de Ontmoeting

2019-06-23 Mededeling Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad de Ontmoeting
Hierbij laat de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk te Terneuzen en de de wijkkerkenraad 'De ontmoeting" weten dat ds. Peene van Kootwijk/Kootwijkerbroek het beroep heeft aangenomen. In overleg tussen de wijkkerkenraad en ds. Peene zal de intrededatum worden afgesproken. Als er gemeenteleden zijn die mee willen helpen met het voorbereiden van de intrededienst, kunnen die zich opgeven bij de scriba Loes Goossen of Nel Kousemaker.
 
 
Voorstellen ds Peene op de gemeenteavond

Voorstellen ds Peene op de gemeenteavond
Afgelopen woensdag werd ds Peene voorgesteld aan de gemeente. Hij zal mogelijk onze nieuwe dominee worden. Gemist? via Kerkdienstgemist is deze uitzending terug te zien.