2018-04-22 Update Beroepingscommissie 2018-04-22 Update Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is begin dit jaar weer actief van start gegaan en heeft de afgelopen maanden meerdere contacten gehad met beroepbare predikanten.
Tot nu toe helaas zonder het voor onze gemeente gewenste resultaat. (Na het screenen van een 30 tal kandidaten)

lees meer »
 
Vacature predikant

Vacature predikant

De Protestantse Gemeente te Terneuzen en de Hervormde Gemeente Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat zijn gezamenlijk op zoek naar een predikant (1 fte)
Lees verder voor de volledige vacaturetekst.
 

lees meer »
 
2017-09-25 Nieuws van de beroepingscommissie 2017-09-25 Nieuws van de beroepingscommissie


In februari van dit jaar is de commissie met haar werkzaamheden begonnen. Allereerst hebben we de gemeenteleden gevraagd om namen door te geven van predikanten die zij graag in aanmerking wilden laten komen als mogelijke predikant voor onze gemeente in Terneuzen.
 
Op dit verzoek hebben we 22 reacties ontvangen met in totaal 12 namen van predikanten. Enigen hiervan kwamen niet in aanmerking: niet beroepbaar (bijv. minder dan 4 jaar in hun huidige gemeente of niet beroepbaar binnen de PKN), werkzaam bij een ander kerkgenootschap dan de PKN, of niet voldoen aan de profielschets. De anderen zijn benaderd door de commissie. Bij geen van hen was, om uiteenlopende redenen, interesse om eventueel een beroep te ontvangen van onze gemeente.
 
In april en mei is er overleg geweest tussen de Algemene Kerkenraden van Terneuzen en Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat (BIJH). Hierbij is besloten om de vacature van 75% voor Terneuzen te wijzigen in een 100% vacature. De nieuwe predikant zal namelijk ook een aanstelling krijgen voor 25% in BIJH. De Beroepingscommissie is daarna uitgebreid met 3 leden van de Hervormde Gemeente Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat.
 
In mei hebben we het Secretariaat voor Beroepingswerk gevraagd om advies. In de loop van juni tot september hebben we in totaal ongeveer 35 namen van mogelijke  kandidaten ontvangen. Deze zijn allen door ons benaderd. Met één kandidaat is uitgebreider contact geweest maar dit heeft niet tot de gewenste ontwikkeling geleid.
 
In september hebben we echter van enige predikanten bericht ontvangen dat zij in principe interesse hebben in een beroeping naar Terneuzen/BIJH. We hopen en vertrouwen dat er spoedig afspraken gemaakt kunnen worden om te gaan horen.
 
 

 
Beroepingscommissie | welke mensen zitten daarin? Beroepingscommissie | welke mensen zitten daarin?

De Beroepingscommissie heeft in april haar voorstel voor de profielschets voor een nieuwe predikant afgerond. Alle leden die hieraan meegewerkt hebben staan achter dit voorstel dat op dinsdag 9 mei op de Gemeenteavond aan de gemeente is voorgelegd.

Namens de Protestantse Gemeente te Terneuzen:
Jan Bienefelt, Egbert Bruins Slot, Anja Dekker, Frans Goossen, Reina Hermans, Karel Herrebout, Jolien Kolijn, Jan Leenhouts, Willem Patberg, Albert Platteeuw (voorzitter), Wim van Soelen, Sjaak van de Velde en Irene IJmker.

Namens de gemeente Biervliet, IJzendijke, Hoofdplaat:
Jaap Bosman, Sandra Dieleman en Dennie de Putter.

contact (Albert Platteeuw):
 

 
Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen! Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen!Vanaf 1 april is Ds. Becker met emeritaat. De Algemene kerkenraad van de PGT heeft een beroepingscommissie ingesteld die deze vacature in gaat vullen. 

Beroepingscommissie aan de slag.

lees meer »