Biddag voor gewas en arbeid. Biddag voor gewas en arbeid.
Tulpen symboliseren het gebed om zegen over het werk van onze handen.

Gij , Tuinman in ons leven, U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm U over ons dat wij wortelen in Uw liefde,
Groeien met het groen van de hoop
En vruchten van geloof verspreiden.
terug