Dankdag voor gewas en arbeid 2013 Dankdag voor gewas en arbeid 2013

Looft den Heer, die al wat leeft,

dagelijks zijn  spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
 Eeuwig is Hij trouw en goed.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg

Open handen als dankzegging voor het goede dat wij mochten ontvangen.
Het graan en de druiven ; van de druif wordt wijn gemaakt, dat samen met het brood het teken is van de maaltijd van de Heer.
Daaronder vruchten, groenten en bloemen die verwijzen naar de zonnebloemen teken van het geloof.

terug