De diaconie helpt

De diaconie helpt

Houd niet alleen de belangen van uzelf in het oog, maar ook die van anderen.
                                                                                            Filippenzen 2:4


In 2018 zijn wij met een bijna nieuwe diaconie gestart. Al snel was duidelijk dat we graag samenwerking zoeken, ook buiten de muren van de kerk. We zijn allen door God geroepen tot deze taak en weten dat God in ons werkt en ons stuurt op de weg die wij moeten gaan.

De diaconie geeft ook wekelijks/maandelijks aan instanties in de regio. Door hen uit te nodigen in onze diaconievergadering hebben wij een goed beeld gekregen over wat er met ons geld wordt gedaan. Zo was Aan Z in ons midden en zij gebruiken ons geld echt als noodfonds. B.v. iemand moet naar een onderduikadres gebracht worden ivm huiselijk geweld. Dan krijgt de chauffeur een vergoeding uit dit noodfonds.

Op onze laatste vergadering was het Leger des Heils met 3 personen aanwezig. Ook zij hebben verteld over hun werk. Wat betreft hulpaanvragen hebben we hier ook gesproken hoe we elkaar kunnen aanvullen. Dit zal zeker in de toekomst een vervolg krijgen. Van het geld dat wij iedere maand schenken betalen ze allerlei zaken, zoals b.v. ondersteuning begrafeniskosten, beddengoed noodopvang, praktische hulpmiddelen bij inrichting van woning enz.

Als laatste wil ik het bezoek aan de Voedselbank melden door 4 diakenen. We hebben sinds een aantal jaren een project van meerdere kerken en per week leveren zowel Martin Dekker van ANV als de Feijter (het boertje) groente of fruit of eieren van ons budget. Hierbij wil ik wijzen op de tekst die hierboven staat. Als we het zelf goed hebben, waarom zouden wij dan niet een ander belang dienen. Als je bij de voedselbank op bezoek bent, zie je pas hoeveel mensen ernaartoe komen, waardoor zij toch eten op de plank hebben. Indrukwekkend om te zien. Respect voor Miriam Hemelsoet die met 6 pakketten begonnen is en nu in de week van ons bezoek 510 pakketten heeft klaargezet. Dit is dan voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Voor een welvarend land als Nederland, zou je denken: hoe kan dit. De nood is groter dan wij soms weten, het is triest om een hele rij mensen te zien die wachten op het uitdeelmoment. Je ziet deze beelden op tv uit de hele wereld, maar het is ook dichtbij.

Met onze hulp aan deze instanties, zorgen wij ervoor dat de belangen van vele mensen aandacht krijgen. En met uw bijdrage via de collectes, kunnen wij dit waarmaken. Ook voor Pasen gaat er extra in de pakketten van de Voedselbank, doordat zowel Martin Dekker als de Feijter leveren. Dus hun belang, is ons belang. Onze opgestane Heer krijgt de glorie!

Namens de diaconie wens ik u Goede Paasdagen
Rianne Dreves
terug