1e zondag 40-dagentijd 2010 1e zondag 40-dagentijd 2010

 

Mozes wordt door God geroepen vanuit een brandende doornstruik. Hij moet naar de farao gaan om te vertellen dat de farao het volk moet laten gaan.

Paars is de kleur in de veertigdagentijd (ingetogenheid)

De Bijbel: het woord van God
Bloem: Mozes
Klimop: vertrouwen dat Mozes in opdracht van God werkt
Zwarte stof: symbool voor het zware werk van het volk Israël
Doornen en rood vlammende tulpen symboliek voor de brandende braambos.                                               

                                                                Heer, laat U zien aan Mozes,
                                                                In het vuur van de braambos.
Schoorvoetend staat hij daar,
Zonder sandalen, vertrouwend op U.
Heer, zoals Mozes voor U staat bij de braambos
Zo staan wij nu ook voor U.
Ons oog op U gericht.
 

terug