3e zondag 40-dagentijd 3e zondag 40-dagentijd

Uitleg: Liturgische kleur :Paars.
De Bijbel: Gods woord.
2 Anthuriums met hedera: Mozes en Aäron gaan op weg in opdracht van God en met vertrouwen.
Stenen: symbool voor het zware werk in Egypte.
Treurwilg : moedeloosheid.
Gesloten bloemen: het volk dat niet luistert.
 

terug