Nieuwsbrief implementatiecommissie over samenvoeging Noord en Zuid Nieuwsbrief implementatiecommissie over samenvoeging Noord en Zuid
Nieuwsbrief van de implementatiecommissie over samenvoeging wijkgemeenten Noord en Zuid  - december 2016
Op 1 januari 2017 hopen we in een feestelijke kerkdienst in de Opstandingskerk de samenvoeging van de wijken Noord en Zuid te vieren. Deze dienst zal aanvangen om 11.00 uur, Nieuwjaarsontmoeting met koffie vanaf 10.00 uur. Er zal vanaf dan nog maar één ochtenddienst per zondag zijn (aanvang 10.00 uur), per maand afwisselend in een van beide kerkgebouwen. In de maand januari zijn de diensten in de Opstandingskerk.
Voor een aantal gebruiken die tot nu toe verschillend waren in beide kerken zijn nieuwe afspraken gemaakt. Hieronder een overzicht van wat er gaat veranderen en wat blijft zoals het was:
·        Bij geboorte wordt een roos bezorgd en bij de doop worden de doopkaars, de doopkaart en een cadeautje van de kindernevendienst overhandigd; het sterretje en het doopkleed vervallen.
·        Bij overlijden blijft de witte steen (Goede Herderkerk) en het kruisje (Opstandingskerk). Afhankelijk vanuit welke kerk de uitvaart plaatsvindt zal een van deze beide vormen toegepast worden.
·        Het vervoer voor ouderen en mensen met een mobiele beperking wordt nu voor heel de gemeente geregeld. Chauffeurs zijn meer dan welkom!
·        Multimedia: naar aanleiding van de gemeenteavond is besloten om geen  kostelijke investeringen te doen voor multimedia in de Opstandingskerk. Volstaan wordt met een vaste camera die later hergebruikt kan worden voor andere doeleinden.
·        Jeugddiensten krijgen de status van een eredienst, met altijd een predikant in de dienst aanwezig die votum en zegen uitspreekt. Er wordt naast de jeugddienst op die zondag geen “klassieke” dienst gehouden. Het is de bedoeling dat de hele gemeente naar de jeugddienst komt.
·        Bloemengroet blijft, met minimaal twee boeketten per dienst.
·        Liturgische schikking: Voorlopig zullen degenen die de schikkingen momenteel verzorgen dit blijven doen, ieder in het kerkgebouw waar ze dat tot nu toe gedaan hebben.

Vanaf 2017 zal “om en om” gekerkt worden*:

Januari:               Opstandingskerk
  Februari:                          Goede Herderkerk 
Maart:                 Opstandingskerk
  April:                                 Goede Herderkerk
Mei:                     Opstandingskerk
  Juni:                                  Goede Herderkerk
Juli:                       Opstandingskerk
  Augustus:                         Goede Herderkerk
September:         Opstandingskerk
  Oktober:                          Goede Herderkerk
November:         Opstandingskerk
  December:                      Goede Herderkerk


 
* Op hoogtijdagen (Pasen, Pinksteren, Kerst, laatste zondag kerkelijk jaar) en voor de aangepaste gezinsdiensten en Jazzdienst gelden afwijkende regelingen. Raadplaag hiervoor de website, de Nieuwsbrief of de kerkbladen.
 
 
Kerkgebouw:
Een uitvoerige inventarisatie heeft laten zien dat beide kerkgebouwen door een grondige verbouwing geschikt te maken zijn voor de huidige en toekomstige activiteiten in onze gemeente. De Algemene Kerkenraad heeft daarom besloten om beide kerkgebouwen in de markt te zetten. Als zich een geïnteresseerde aandient voor een van de kerkgebouwen vindt verdere besluitvorming in de Algemene Kerkenraad plaats, nadat de gemeente hierover geïnformeerd is.
 
terug