Trugkieke: Jeugddienst over Solidariteit

Trugkieke: Jeugddienst over Solidariteit
Wat vonden zij ervan?

De Jeugddienst: ‘Ik vind daar iets van.’
Typische quote van nu. Natuurlijk moet je er iets van vinden en dat doe ik – als oudere jongere wink – natuurlijk ook.
Maar relevanter is: wat vonden de jongeren zelf? Dat hebben we dus gevraagd.


Gerben sprak met zijn Level 17 voorbereidingsgroep over de Jeugddienst ná de Jeugddienst. Ze vonden het een hele leuke Jeugddienst! In de dienst mochten ze heel veel dingen doen. Gebeden, lezen, muziek maken, collecteren. Dat vonden ze heel cool! De preek was goed begrijpbaar. Het kindermoment vonden ze ook heel goed.

'Cool!!!'yes

De gelegenheidsband viel in de smaak. Smaakt naar meer. Volgende keer weer! (Ze denken dus al over een volgende keer!) Ook zo leuk dat er zoveel leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren in de band. Je had de jongeren zelf, Fokko, Annemarie en Iede-Paulus als oudere jongeren en Gabriella als jongere oudere – in de leeftijd van hun ouders. Het leverde een mooi samenspel op van een muzikaal getalenteerd deel van de gemeente. Muziek verbindt generaties.

Jongeren ruimte geven in een kerkdienst levert hun een betere beleving en betrokkenheid op. Inspirerend! Voor hen onmiskenbaar! Voor de doorsnee kerkganger is dat alleen al een opsteker om mee te maken. Leuk is natuurlijk wel dat ook veel ouderen positief waren over deze Jeugddienst en de gelegenheidsband.
 

Hoe wordt een jeugddienst tegenwoordig voorbereid?

De jeugddienstcommissie is het startpunt van elke jeugddienst. In de commissie zitten nu Fokko Haveman, Chris Boone, Alexandra Pijnen, Annemarie Koppelaar - als draadje naar JOP Terneuzen en Cornelis Rot – communicatie en achtergrond.

Praten, nadenken en bidden maken een Jeugddienst.

Eerste twee vragen die zij stellen: wanneer is het, met welk Level gaan we voorbereiden? Er is dan al eerder een dominee bekend.

Er is een sterke band tussen de Jeugddienstcommissie en de Levelleiding. Iedereen vind het belangrijk dat jongeren ook in de kerkdienst zich kunnen manifesteren en participeren. Er volgt een brainstorm op een Levelavond: Wat houdt jullie bezig? Wat speelt er? Welke vragen zijn er? Jongeren zijn daar heel open en snel in. Er wordt geGoogled naar Youtube filmpjes die hen aanspreken.  Zo rolt er al gauw een raamwerk en een thema uit. Vervolgens wordt de dominee erbij gehaald. Dat is belangrijk om een band op te bouwen. Maar ook om de dominee met zijn neus op de feiten te drukken. Praten, nadenken en bidden maken een Jeugddienst.

Solidariteit, geef het door, werd het thema. Inspiratie was de vluchtelingenproblematiek en de ramp in Sulawesi die het dagelijkse nieuws beheerste. Ook vragen over vrijheid, open staan voor anderen, opstaan tegen pesten op school kwamen aan bod.

Muziek maken schept een band!

Aan de andere kant wordt dan gewerkt aan de muzikale invulling. We hebben geen vaste jongerenband meer. Jammer, maar niets is hier blijvend - sprak hij zalvend. ;) Dat geeft wel weer ruimte voor een andere creatieve invulling. De gelegenheidsband waar ieder kan aansluiten die muzikaal iets kan en voor de gelegenheid in de gelegenheid is, is een inspirerend 'projectje' voor de deelnemers. En die inspiratie geven ze door!

De gelegenheidsband: inspirerend 'projectje' voor de deelnemers. 

En dan worden taken verdeeld. Wie wil er wát doen? Voor de dienst is een laatste repetitie van de band. Er wordt nog even gecheckt, wie wanneer waar moet zijn. Een laatkomer wordt hartelijk binnengehaald. We gaan los!

Zelfs een betrekkelijke buitenstaander ziet: de sfeer is goed, fijne groep, leuke jongeren!

Jeugddienstcommissie communicatie
Cornelis Rot


De foto's van deze Jeugddienst vind je hier.

terug