KERK & SCHOOL & THUIS KERK & SCHOOL & THUIS

 

JOP Terneuzen werkt aan relatie Kerk & School & Thuis.

Samen werken aan je geloof en dat van de kinderen die je zijn toevertrouwd. Dat is het doel waar we in de kerk, op school en ook thuis aan werken. Wij willen dat graag samen doen.

Christelijke basisscholen
Op een christelijk school zitten niet meer alleen kinderen met een christelijke achtergrond. Christelijk geloof, bijbel en kerk zijn voor veel leerlingen geen bekende dingen. De scholen van Probaz nemen hun christelijke identiteit serieus. In het schoolprogramma wordt plaats ingeruimd voor het vertellen van Bijbelverhalen, zingen en het vieren van de christelijke feestdagen.

De christelijke scholen willen hun leerlingen een aantal keer in hun schoolcarrière kennis laten maken met kerkelijke activiteiten. Informeer daar ook eens naar wanneer je een school zoekt voor je kind. Om elkaar te versterken werkt JOP Terneuzen nauw samen met de basisscholen. Er is regelmatig overleg waarmee we elkaars ontwikkelingen volgen. Daarnaast zijn er kerst-paas-en pinkstervieringen mogelijk. Ook zoeken we elkaar op bij de opening van het kerkseizoen in september en geven we gastlessen van Rock Solid. Leuk en leerzaam voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Hieronder een korte omschrijving van de activiteiten:

1. Rondleiding in de kerk

De kinderen brengen een bezoek aan het kerkgebouw en leren spelenderwijs de functie en betekenis van het gebouw bekennen. Een dominee in toga vertelt wat er allemaal te zien is in de kerkzaal en wat hij doet gedurende de week, een organist geeft de geheimen van het orgel prijs en er wordt verteld wat er allemaal te beleven valt voor hen in de kerk. De openbare basisscholen combineerden dit bezoek altijd met een bezoek aan de moskee. Dat is ook mogelijk. Dan worden in één keer de verschillen en overeenkomsten duidelijk.
Duur: 2,5 uur
Voor: in overleg.

2. Activiteiten JOP Terneuzen onder de aandacht brengen

JOP Terneuzen is actief op facebook en Instagram. Foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten verschijnen regelmatig na overleg en toestemming op onze sociale media. Tot 2020 organiseerden we de creamiddag. Vanaf september 2022 gaan we een start maken met de Kliederkerk.
Duur: in overleg
Voor: afhankelijk van activiteit
 


 

3. Kinderkerstviering, Paasviering of Pinksterviering

Honderden kinderen bezochten de Goede Herderkerk. Terwijl je meeloopt met de herdertjestocht kom je bekende figuren tegen: Jozef en Maria, herders, de koningen. In de kerk ontmoet je engelen die zingen en dwarsfluiten. En een houten kruis waarop je een waxine lichtje mag zetten. Tijdens de paasviering hebben we samen een “maaltijd” gevierd. We maakten een grote kring en deelden druiven en zeggen tegen elkaar:” Wat goed dat jij er ook bij bent” Het paasverhaal wordt in gedeelten door de leerkrachten, kinderen en dominees voorgelezen. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Dat kun je mooi laten zien door het oplaten van rode ballonnen!
Duur: 1 uur
Voor: kinderen van de basisschool
Datum: in overleg

4. Proefles Rock Solid

Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens een Levelavond? Levels, dat zijn de clubs in de kerk, voor iedere leeftijd een geschikt level. Zo hebben we Level 12, Level 14, Level 17 enzovoort. Om kinderen te laten ervaren hoe leuk Level 12 is, is er op alle protestants christelijke scholen een proefles aangeboden. Veel scholen hebben daar gebruik van gemaakt. Op Level 12 maken we gebruik van de methode van Youth for Christ; Rock Solid. Erg geschikt voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met het christelijk geloof en kerk en toch elke keer de kern raakt. Een paar honderd kinderen in de bovenbouw hebben met veel plezier meegedaan. Het thema was: Houvast met spijkerbroekhangen als uitsmijter!
Duur: 1 uur per klas
Voor: kinderen in de bovenbouw
Datum: in overleg

5. Kinderkerstviering, Paasviering of Pinksterviering

In september is er het jaarlijkse startweekend: met extra activiteiten voor en door vrijwilligers zeggen wij: ook wij starten weer!

6. Ondersteuning bestuur christelijke basisscholen


In een samenleving die sterk seculariseert en een context waarin vele fusies plaatsvinden is het lastig om het eigene van een school onder woorden te brengen. En nog specifieker: wat houdt de C van christelijk basisschool in, hoe ervaart men die en hoe waardeer je die? Onze jeugdwerker heeft de CBS Prins Willem van Oranje geholpen om in een rapportage de couleur locale te ontdekken, waardoor ze haar identiteit in een komend beleidsplan kan verwoorden en vermarkten. Belangstelling voor deze rapportage of een presentatie van dit rapport? Klik op de link. Ook voor andere vragen rondom identiteit van de school, ben je van harte welkom. 

Wil je graag voor en met je teamleden helder krijgen wat de inhoud van christelijke feestdagen is? Of wil je met elkaar in gesprek over andere levensvragen die spelen op jouw school? Neem dan contact op met Leontien.

Voor informatie over deze en andere jeugd- en jongerenactiviteiten en ideeen: Leontien Slabbekoorn-de Muijnck - terneuzenjop@gmail.com - 0620804451

terug