Diakenen Diakenen
 
Diaconie 2018:      
       
Antheunisse Voorzitter 06-18299397 cantheunisse@live.com
Legters Secretaris 0115-622252 j.legters@planet.nl
Dreves-Bakker Penningmeester 06-20632473 rdreves@zeelandnet.nl 
Heleen de Blaey Jeugddiaken    
Ollebek Ouderendiaken 0115-616920 ina.ollebek@zeelandnet.nl
  Zuiderpark/Zuidpolder/Oude Vaart    
Boone Buitengebied 0115-690414 mjcboone@kpnmail.nl
Geertse Noordpolder/Serlippens 0115-432231 marjanschol@gmail.com
Hangoor Zeldenrust 0115-620121 idahangoor@gmail.com
Pelle Katspolder 0115-694737 japelle@zeelandnet.nl
van Soelen Othene 0115-564387 w.van.soelen1@kpnplanet.nl
       
Voor de secties: Binnenstad, Java, Triniteit of Lievenspolder kunt u contact opnemen met uw ouderling of contactpersoon.
 
terug