Wist u dat al van de Diaconie? Wist u dat al van de Diaconie?

Van de diaconie

Zoals beloofd op de gemeenteavond van 5 maart 2013 en naar aanleiding van een vraag die avond, willen wij u laten weten hoe de diaconie haar geld besteedt.

Wist u dat de diaconie:
- Middels de collectes in de kerkdiensten een bedrag van € 17000 per jaar ontvangt
- € 12000 rentebaten heeft behaald in 2012 op het vermogen dat zij beheert

- Het volledige jeugdwerk financiert (behalve de jeugdwerker), ongeveer € 8000 per jaar
- 25% van de administratiekosten (administrateur, papier, kopieer- en drukwerk etc) betaalt
- Het maatschappelijk werk een bijdrage van € 3000 per jaar schenkt, voor schrijnende gevallen die anders geen ondersteuning krijgen
- Een landelijk quotum afdraagt naar PKN in Utrecht van € 4500 per jaar

- De volgende organisaties binnen de kerk ondersteunt: ouderensoos, kerk en keuken, kinderkoor, kerkradio, barbecue startweekend
- Plaatselijk mensen helpt als zij een beroep op haar doen bij financiële problemen, ongeacht of zij tot onze kerk behoren
- Aan de volgende regionale organisaties een gift schenkt namens ons allen: voedselbank, Leger des Heils, Huize Verder, zorgboerderij Binnenste Buiten, IDO kerstpakketten (VVV-bonnen), kerstattenties in de Kanaalzone, seniorenreis, bloemen mantelzorgers
- Landelijk giften doet aan: Dorcas, Open Doors, Stichting de Hoop
- Wereldwijd de volgende doelen steunt: stichting Ikusasa, Kinderen in de Knel, diverse projecten in Zuid-Afrika
- Dit alles voor een totaalbedrag van € 12000 in 2012

- De reis naar de Oekraïne in 2013 sponsort met een bedrag van € 2150
- In 2013 een project voor verse producten (groente/fruit) voor de voedselbankpakketten in Zeeuws-Vlaanderen is gestart ism andere diaconieën, ZLTO en het Boertje de Feijter voor een bedrag van € 5000 (U zult hierover later nog uitgebreider geïnformeerd worden)
Wij zijn ons er van bewust dat wij momenteel meer uitgeven dan wij ontvangen. Ons streven is om hierin een betere balans te vinden.
Wij willen u wel alvast informeren dat de renteopbrengsten in 2013 aanzienlijk lager zullen zijn.
Onze jaarrekening zal 8/4/13 in de AK besproken worden en daarna, net als in voorgaande jaren, ter inzage liggen op het kerkelijk bureau.

terug