Diaconie jaarrekening 2018 Diaconie jaarrekening 2018
Protestantse Gemeente te Terneuzen      
college van Diakenen      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
Jaarrekening 2018      
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €       2.550  €       1.159  €       2.166
 Bijdragen gemeenteleden  €     16.200  €     19.788  €     16.318
           
Totaal baten  €     18.750  €     20.947  €     18.484
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €     28.300  €     27.627  €     34.548
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €              -  €              -  €              -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       1.150  €       2.071  €       1.469
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €       2.500  €       2.616  €       3.080
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                    -  €                    -  €                    -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €              -  €              -  €              -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     10.800  €     11.612  €     12.019
           
Totaal lasten  €     42.750  €     43.926  €     51.116
       
Resultaat (baten - lasten)  €     24.000-  €     22.979-  €     32.632-
       
terug