Doelstelling en visie Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Terneuzen heeft als visie:
Wij, de Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en
oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.
Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar
veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.
terug