Eerste zondag van de veertigdagentijd 2016 Eerste zondag van de veertigdagentijd 2016
Eerste zondag van de veertigdagentijd.
Thema:  Invocabit- roept hij mij aan   Lucas 22: 39- 46
 
 
 
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden : 40 tulpen verwijzen daarnaar.
 
 Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht waar anderen slapen
God blijf waken ,wees houvast.
 
 
terug