Vieren VierenVieren is: samen zingen, bidden en belijden, dienst van het Woord, viering van de sacramenten.

Welke leidraad hebben we bij het vieren?

• Erediensten vinden plaats in de drie beschikbare kerken.
• Iedere kerk mag eigen accenten en een eigen kleur ontwikkelen.
• Naast de erediensten kunnen er andere vormen van vieringen zijn, zoals vespers, zangdiensten, experimentele bijeenkomsten.
• Bij de diverse vieringen is er ruimte voor betrokkenheid van gemeenteleden.
• Er is openheid om op verschillende wijzen te vieren.
• De kerkgroepen hebben grote vrijheid in de vormgeving van de diensten. Dit geldt ook t.a.v. hoogtijdagen. Wel zijn er afspraken tussen wijk Noord en Zuid om bij bijzondere diensten zoals de stille week, startdienst en de Jazz dienst in één kerkgebouw te beleven. Verder zijn er afspraken tussen wijk Noord en Zuid over het leesrooster i.v.m. de (beperkte) roulatie van predikanten en afstemming van de nevendiensten.
• Er wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar en het karakter van de verschillende periodes, zoals de advent- en de veertigdagentijd.
• Als regel wordt het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken gevolgd. Er blijft de vrijheid om van het rooster af te wijken.
• Eindverantwoordelijke voor de diensten blijft de kerkenraad. Deze stimuleert initiatieven.

terug