Wil je Samen Leven lezen via de website? Wil je wekelijks de volledige nieuwsbrief in kunnen zien?

Vraag dan een inlogcode aan voor extranet. Dit is kostenloos.

Met het aanvragen van extranet stem je in met onderstaande voorwaarden.

* Voorwaarden: ik verklaar dat ik geen misbruik maak van de op het Extranet vermelde vertrouwelijke informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor gemeenteleden van PG Terneuzen of mensen die met ons meeleven.


 

Naam  
Adres  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Emailadres