Kerkdienst 18 maart 2012 - Opstandingskerk - kandidaat mevr. T. v.d. Rest