2014-03-16 2e zondag in de 40 dagentijd / GGG lunch en medewerking