Gedenken en bevrijding Gedenken en bevrijding
Wij mogen werken aan de grote vrede,
biddend en zingend, dienend en hoopgevend,
wij vieren Gods beloften en wij doen
wat Hij bedoelt.
terug