Geschiedenis van het orgel in de Opstandingskerk

Geschiedenis van het orgel in de Opstandingskerk

Terneuzen, Opstandingskerk

Protestantse Gemeente te Terneuzen - Bellamystraat 74

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Terneuzen -

Kerkgebouw
In 1972 werd de Opstandingskerk in Terneuzen in gebruik genomen. Het kerkgebouw werd gebruik door zowel de Nederlands Hervormden en Gereformeerden (SoW) en de Rooms Katholieke Kerk. Sinds 1997 is de kerk uitsluitend in gebruik bij eerstgenoemden, tegenwoordig de Protestantse Gemeente Terneuzen. De rooms katholieken maken uitsluitend van de Emmaüskerk gebruik.

Orgel
Een tiental jaren na het gereedkomen van de Opstandingskerk in Terneuzen, werd een orgel gebouwd door de firma A. Nijsse & Zoon. Het Nijsse-orgel werd voorzien van acht stemmen, verdeeld over twee manualen en pedaal. Dhr. A. Karreman adviseerde bij de bouw.

 

 

bron:

http://orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_terneuzen_opstandingskerk.htm

Bijdrage door dhr. L.J. de Visser:

Vanaf de ingebruikname van de Opstandingskerk tot zomer 1981 ben ik organist van deze kerk (afdeling gereformeerd) geweest.
Ik heb mee mogen werken aan de realisatie van het orgel.

Ik heb diep in mijn geheugen gegraven en hierover een verhaaltje gemaakt. (bijlage)
In mijn archiefvond ik nog het programma van de ingebruikname van get orgel. (bijlage scan) De kwaliteit was niet denderend en zeker de foto was heel slecht, maar zo was het nu eenmaal.

 

Het orgel in de Opstandingskerk Terneuzen

Bij de bouw van de Opstandingskerk in 1972 was het orgel de sluitpost van de begroting. Dus bij  de ingebruikname stond er een elektronisch orgel (Eminent). Na 5 jaar intensief gebruik kwamen de eerste tenen van slijtage. En allen hadden we het ideaal om in de Opstandingskerk een echt pijporgel te hebben. Maar ja, voor de prijs van een nieuw elektronisch orgel koop je een manualiter  met 1 of 1½ stem en dat is voor de Opstandingskerk te klein. Daar kun je geen gemeentezang begeleiden.
In 1979 wordt “De Gereformeerd/Hervormde Orgelcommissie Opstandingskerk “ gevormd.
De Kerkvoogdij heeft een legaat van fl40.000. Als de Geref Kerk ook zo'n bedrag beschikbaar stelt dan komt de vraag bij de commissie: kun je daar een kwalitatief goed orgel voor bouwen dat voldoet in de Opstandingskerk.
Eind jaren '70 waren er in orgelbouw een paar ontwikkelingen gaande. Éen was het unit bouw: één rij pijpen voor meerdere registers gebruiken. Dat hebben we verworpen. Ander idee was: een orgel op 4 voets basis. Dwz dat de basisstem van het orgel – de prestant (open pijp) – die normaal 8 voet is, wordt uitgevoerd in 4 voet. Dus een heel octaaf hoger. Dit scheelt in de prijs. Op deze manier konden we een orgel opzetten met een hoofdwerk, nevenwerk en pedaal dat geschikt is voor begeleiding van de gemeentezang in de Opstandingskerk.
De firma A. Nijsse & zonen uit OUD SABBINGE heeft er een mooi, degelijk, binnen het beschikbare budget passend orgel voor gebouwd. Rene Nijsse – thans directeur van de fa Nijsse – heeft de intonatie verzorgd.

terug