Goede vrijdag 2020

Goede vrijdag 2020
Goede Vrijdag                   Johannes 18: 1- 19; 42
    
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht”Hij boog zijn  hoofd en gaf de Geest.
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De lange lezing van het Johannes evangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis  over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van de drie kruisen.
 
terug