Juich voor de Koning van de Joden Juich voor de Koning van de Joden
Juich voor de koning van de Joden, buig voor geen dove wereldmacht, kniel voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht. Drie vreemden zochten Hem van verre, Herodes hebben zij bespot, met goud, met wierook en met mirre aanbaden zij de zoon van God.

Juich voor de koning van de volken buig voor zijn opperheerschappij, zing halleluja! Uit de wolken komt ons zijn heerlijkheid nabij. Bouw dan ootmoedig aan de aarde, leg vrede in elkanders hand: Hij die de beste wijn bewaarde roept ons ter bruiloft in zijn land!
 
 
terug