Kindernevendienst voor basisschoolkinderen

Kindernevendienst voor basisschoolkinderen

Kinderen krijgen de aandacht die ze verdienen.

Meer dan een uur stil zitten tijdens een kerkdienst, valt niet mee. Bovendien ziet het geloofsleven van een kind er anders uit dan bij een volwassene. Als je vier bent, geloof je anders dan wanneer je 12 bent. Daarom is een aanpak die aansluit bij de ontwikkeling van een kind erg belangrijk.
Over kinderen en hun eigen plek in de gemeente kun je lezen in Jozua 4Marcus 10:13-16 en Johannes 21:15

Kinderen horen er helemaal bij!

De Bijbel is er heel duidelijk over: kinderen horen er helemaal bij. Het oude verbond in de tijd van Abraham en het Evangelie zoals we dat kennen in het nieuwe testament is zeker ook voor kinderen. Door de doop is dat verbond nog eens onderstreept.
(Wil je meer lezen over het verbond? Genesis 17:7, Handelingen 2:39 , Handelingen 16 en 1 Korintiers 12)


Opzet binnen onze gemeente

We starten als hele gemeente in een eredienst, jong en oud. Voordat de kinderen met hun leiding naar een eigen ruimte gaan, is er tijd voor een gesprek tussen de voorganger en de kinderen. In dit gesprek maakt de voorganger een opstapje vanaf de actualiteit en hun eigen belevingen naar het bijbelverhaal. Er volgt een kinderlied en tijdens het naspel gaan de kinderen met een kaarsje aangestoken aan de paaskaars naar hun kindernevendienst. In de eredienst wordt dan verder gegaan met de Schriftlezing.

 


En dan... tijdens de kindernevendienst….

Onze gemeente heeft kindernevendienst voor groep 1 t/m 8. We maken tijd voor:

  • een praatje
  • een Bijbelverhaal
  • een verwerking of activiteit
  • gebed

Welke methode gebruikt de kindernevendienst?

Meestal maken we gebruik van Bijbel basics. Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat. Het staat dicht bij de Bijbel, dicht bij het kind, is gratis en digitaal verkrijgbaar en is geschikt voor kleine en grote groepen. In deze methode zijn de kinderen en leiding gelijkwaardige gesprekspartners en ontdekken we samen wat de Bijbel te zeggen heeft.

Na afloop...

Voor de zegen komen we terug en ronden samen met de hele gemeente de dienst af.
 

Speciale projecten bij Kerst en Pasen

In de weken voor Kerst en Pasen is er een project, een aantal weken gaat het dan over hetzelfde verhaal of thema met bijpassende verwerkingen. Vaak wordt er dan extra aandacht aanbesteed in de eredienst zodat de gemeente ook betrokken is.
 

Contact met de kindernevendienst?

Vragen? Neem dan contact op met Jolanda van de kindernevendienst, Jolanda Jasperse-Vos

 


Mooie verhalen, inspiratie voor kindernevendienstleiding, maar ook voor thuis vind je op deze site.

terug