KRM jaarrekening 2016 KRM jaarrekening 2016
Protestantse Gemeente  te Terneuzen      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €              75.225  €              82.103  €              85.686
 Bijdragen gemeenteleden  €            304.900  €            310.661  €            313.744
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €                   450  €                       -  €                   495
Totaal baten  €            380.575  €            392.764  €            399.925
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €            220.419  €            212.874  €            217.697
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €              43.800  €              38.933  €              30.138
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              24.500  €              23.162  €              24.283
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €            121.618  €            114.441  €            120.892
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €              36.587  €              35.185  €              34.493
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                8.548  €              25.127  €              12.053
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                       -  €                       -  €                       -
Totaal lasten  €            455.472  €            449.722  €            439.556
       
Resultaat (baten - lasten)  €              74.897-  €              56.958-  €              39.631-
       
       
       
       
       
terug