KRM Jaarrekening 2017 KRM Jaarrekening 2017
Protestantse Gemeente te Terneuzen      
college van kerkrentmeesters      
       
Jaarrekening 2017      
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €       17.980  €       69.306  €       82.103
 Bijdragen gemeenteleden  €     299.800  €     304.714  €     310.661
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €            450  €                -  €                -
Totaal baten  €     318.230  €     374.020  €     392.764
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €     209.478  €     166.129  €     212.874
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       30.800  €     402.397-  €       38.933
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €       22.840  €       23.063  €       23.162
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €           50.062  €        525.844  €        114.441
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €       35.510  €       35.126  €       35.185
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         9.306  €         5.218  €       25.127
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                -  €                -  €                -
Totaal lasten  €     357.996  €     352.983  €     449.722
       
Resultaat (baten - lasten)  €       39.766-  €       21.037  €       56.958-
       
terug