Leden Beroepingscommissie Leden Beroepingscommissie
Namens de Protestantse gemeente te Terneuzen:
Leden Beroepingscommissie
Lianne Boone, Egbert Bruins Slot, Anja Dekker, Frans Goossen, Karel Herrebout, 
Willem Patberg, Albert Platteeuw (voorzitter), Arianne Ruiter, Wim van Soelen.

Contact: Albert Platteeuw (voorzitter) beroepingscommissie@pgterneuzen.nl
 
terug