Wat is onze missie? Wat is onze missie?

Wij, de Protestantse Gemeente Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.

Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.

terug