Overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Overgang van het oude naar het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen,
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
 
De jute, de afgestorven bladeren en takken symbool voor het jaar dat achter ons ligt.
De stam is de scheidslijn tussen het oude en nieuwe jaar.
De bloesemtakken en  de 12 hyacinten, omgeven door de witte stof, symboliseren het nieuwe jaar.
terug