Palmpasen 2018 Marcus 11:1-11 Palmpasen 2018 Marcus 11:1-11
 
Ik kom naar je toe.
Welkom, welkom, koning Jezus, vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer als een loper voor de Heer: Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij die komt in naam van de Heer.

Palmzondag:
de kleur rood. Onder de schikking jute:  bezinning ; de kroon, symbool voor de Koning; wuivende palmen en takken op de rode loper, Jezus die naar ons toe komt.

 
terug