Predikanten die de Hervormde Gemeente dienden Predikanten die de Hervormde Gemeente dienden

ds. Inia nam afscheid op 9 augustus 2008.

ds. Bindert Hovinga wordt op 28 sep 2008 bevestigd door de Hervormde Gemeente Terneuzen als seniorenpredikant, met volledige goedkeuring van de Gereformeerde Kerk Terneuzen (in het licht van een a.s. fusie).

Op 31 dec 2009 hield de Hervormde Gemeente Terneuzen, en daarme ook het dienstverband van de genoemde dominees, op te bestaan: op 1 jan 2010 was er de fusie met de Gereformeerde Kerk en de bonders (Elim, wijkgemeente van bijzondere aard).

terug