Proces gemeenteberaad voorjaar 2015 Proces gemeenteberaad voorjaar 2015
GEMEENTEBERAAD
 
http://weekvanreflectie.nl/nieuwsbrieven/18/Beeld/Daelzicht-samen.jpgKunnen levensverbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, als verbond van liefde en trouw, worden gezegend in de Protestantse Gemeenten Terneuzen. Deze vraag staat centraal bij het gemeenteberaad, waarvoor de Algemene Kerkenraad u graag uitnodigt.
 
Het beraad wordt gehouden in het voorjaar van 2015. Voor de gemeente zijn een aantal data van belang, nl de Gemeenteavonden, waarvoor de hele gemeente wordt uitgenodigd en de avond van het Groothuisbezoek voor uw sectie.
 
Gemeenteavond
Het beraad begint met een gemeenteavond op 23 februari in de Goede Herderkerk, aanvang 19.30 uur. Ds Nelleke van der Linden uit Goes zal een inleiding houden over het thema homoseksualiteit in de Bijbel, opvattingen die leven in de Protestantse Kerk, over zegen, zegenen en inzegenen. Daarna zal zij iets vertellen over het proces dat een aantal jaren geleden in de gemeente Goes heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft gelegenheid om vragen te stellen.
Klik hier voor het programma

 
Groothuisbezoeken
In april en mei wordt het beraad voortgezet met zes groothuisbezoeken. Hierdoor worden zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid gesteld om een avond mee te doen. Kenmerk van een beraad is, dat je elkaar niet probeert te overtuigen, maar dat je onderzoekt wat je eigen overtuigingen en vooronderstellingen zijn. Je luistert naar anderen en probeert je oordeel uit te stellen. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Woensdag 8 april sectie   ……. en  …… , in de Opstandingskerk
Maandag 13 april sectie …... .   en…..   ., in de Opstandingskerk  
Donderdag 23 april sectie ….. ..en ……. , in de Goede Herderkerk
Dinsdag 12 mei sectie  ……….  en ……., in de Opstandingskerk
Maandag 18 mei sectie ………. en …….., in de Goede Herderkerk
Dinsdag 26 mei sectie ..………. en …. .. , in de Opstandingskerk.
Wie de eigen sectieavond niet kan bezoeken, is hartelijk welkom op één van de andere avonden.
 
Gemeenteavond
Na de Groothuisbezoeken stelt de beraadsgroep een advies op, op grond waarvan de Algemene Kerkenraad een besluit neemt over de vraag of levensverbintenissen tussen twee mensen van dezelfde sekse in de Protestantse Gemeente Terneuzen kunnen worden gezegend. Het beraad wordt besloten met een Gemeenteavond, waarop de Algemene Kerkenraad haar besluit aan de gemeente kenbaar maakt. De datum voor die gemeenteavond wordt later bekend gemaakt, maar zal eind juni of begin juli liggen.
 
Beraadsgroep
Om het proces in de gemeente te begeleiden wordt een beraadsgroep samengesteld, van zes gemeenteleden. Hierin zitten bij voorkeur twee mensen, die zelf een homoseksuele relatie hebben, twee mensen die te maken hebben met homoseksualiteit binnen het verband van het gezin, dus broer/zus, ouder/kind en twee mensen, die grote moeite zouden hebben met het zegenen van een verbintenis van twee mensen van hetzelfde geslacht in één van onze kerken. Gemeenteleden worden uitgenodigd om zichzelf vóór 14 februari bij de scriba van de Algemene Kerkenraad aan te melden voor deze beraadsgroep en voor de duur van dit proces. Bij elk Groothuisbezoek zullen drie leden van de beraadsgroep aanwezig zijn.
 De beraadsgroep zal zich op haar taak voorbereiden gedurende 3 avonden nl op: 9, 16 en 23 maart. Als u zich op wilt geven voor de beraadsgroep, houdt u dan rekening met de aangegeven data.
Op de gemeenteavond, d.d. 23 februari, zal de AK de samenstelling van de beraadsgroep bekend maken. Het proces in de gemeente wordt begeleid door Joke Steeneveld, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk.
 
 
 
terug