Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid
Een afvaardiging van de diaconie is naar een netwerkbijeenkomst geweest over eenzaamheid. Hoe
signaleer je eenzaamheid? Dit is niet gemakkelijk om dit bespreekbaar te maken, aangezien er bij
veel mensen een gevoel van schaamte is. Het is ook een persoonlijke beleving. Toch volgen hieronder
wat verschillende soorten signalen, waar je als buitenstaander op kan letten.

Lichamelijke signalen: verslechterde zelfzorg, vermoeidheid, hoofdpijn, verhoogde spierspanning,
gebrek aan eetlust.

Praten lucht op

Sociale signalen: weinig sociale contacten, missen van sociale steun.
Gedragsmatige signalen: gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, claimgedrag,
op zichzelf gericht zijn, overmatig gebruik of verslaving.

Psychische signalen: negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en
uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid, verlies van
vertrouwen in andere mensen.

Levensgebeurtenissen: overlijden van een naaste, scheiding, ziekte of beperking (van een naaste),
verhuizing, migratie of sterk veranderde woonomgeving, verlies baan, financiële problemen.

Wij, de diaconie, zijn ook geen professionals, maar als je denkt dat er iets is kun je wel iemand
helpen. Jouw actie kan een groot verschil maken!

Bij Aan-Z kun je een melding doen op de website: www.aan-z.eu/signaalpunteenzaamheid. Hier kunt
je vertrouwelijk een signaal afgeven wanneer je denkt dat iemand eenzaam is, óf als je zelf eenzaam
bent. Een professional neemt dan contact op met de persoon die eenzaam is.

Ook willen wij de luisterlijn onder uw aandacht brengen. Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of
wil je je verhaal kwijt? Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je dag en nacht terecht 088-0767000
of chat via deluisterlijn.nl Praten lucht op!

Tot slot: ook de diaconie biedt u een luisterend oor!
terug